top of page

Just Transition Fund Noord-Nederland

Het Just Transition Fund (JTF), het fonds voor een rechtvaardige transitie, is een Europees fonds voor gebieden die het zwaarst worden getroffen door de overgang naar een groene economie. Tot 2027 gaan er meerdere subsidies open binnen het noordelijke Programma JTF. 

Programma JTF 2021-2027: doel & budget

Het Just Transition Fund (JTF) is een van de programma’s die middelen beschikbaar stellen om de doelen en kansen van de noordelijke regionale innovatiestrategie (RIS3) te kunnen bereiken. Met de RIS3 zetten we in op een innovatiever en sterker Noord-Nederland en werken we aan een circulaire, sociale en inclusieve regio. Met het JTF kunnen we tot 2027 in Noord-Nederland 330 miljoen euro inzetten om de economische en sociale gevolgen van de energietransitie op te vangen. Ook werken we hiermee aan een groene economie die bijdraagt aan de brede welvaart, mét nieuwe werkgelegenheid.

Voor wie?

Met het Europese geld uit het JTF kunnen onder meer het Noord-Nederlandse bedrijfsleven, kennisinstellingen, overheden (zoals sociale diensten en werkplaatsen) en werkgever- en werknemersorganisaties aan de slag met de transitie naar een fossielvrije economie mét nieuwe werkgelegenheid. Het betreft het hele bedrijfsleven in het noorden: van grote ondernemingen tot mkb’ers, van innovatieve start-ups tot zzp’ers, van toeleveranciers tot producenten. Partijen kunnen met elkaar samenwerken óf juist de samenwerking opzoeken met kennis- en onderwijsinstellingen, van mbo tot wo. 

Om ervoor te zorgen dat het beschikbare geld naar de beste projecten gaat, worden er subsidies opengesteld, bijvoorbeeld via calls. Projecten kunnen, afhankelijk van de subsidieregeling, maximaal 50 procent subsidie krijgen vanuit het JTF. Besluiten over toekenningen van subsidies vinden plaats op basis van adviezen van onafhankelijke experts uit de Deskundigencommissie. Het Monitoringscomité houdt toezicht op de voortgang van het Programma JTF 2021-2027.

 

 

Wanneer gaat welke subsidie open?

Deze planning wordt tijdens de programmaperiode telkens aangevuld. Voor nu staan de volgende subsidies op de planning: 

Wilt u meer informatie over de regeling en mogelijkheden, neem dan contact op met ons.

 

bottom of page