top of page

2400 Euro SIB Voucher

Starters international Business (SIB)

Klaar voor omzetexpansie!
Maak dan gebruik van een internationaliseringsvoucher om uw kansen op de buitenlandse markt in kaart te brengen. De sib voucher wordt 100% gesubsidieerd door het Rijksdienst van Ondernemen (RVO). Onze kosten zijn daarin meegenomen!

 

Wat kunt u van ons verwachten

We hebben een traject ontwikkeld, waarmee we zeer effectief de sib voucher voor uw bedrijf kunnen inzetten.

We plannen 3 sessies, waarin de volgende onderwerpen worden behandeld:

 

Sessie 1

  • Motivatie; waarom wil het bedrijf naar het buitenland 

  • Ambitie; wat wil het bedrijf bereiken

  • Onderscheidend vermogen; wat maakt het bedrijf uniek t.o.v. concurrentie

  • Sterke en zwakte van onderneming; waar liggen de sterke punten en zwakke punten van het bedrijf

 

Sessie 2

  • Marktonderzoek/vergelijking. Welke markt biedt kansen voor het bedrijf. Waar liggen de kansen en waarom liggen daar kansen.

  • Interne analyse. Wat is er nodig binnen in uw bedrijf om op deze markten succesvol te opereren

 

Sessie 3

  • Te ondernemen activiteiten om het doel te bereiken: Welke activiteiten binnen welk tijdspad moeten worden ondernomen

  • Opstellen actieplan waarmee u als ondernemer direct aan de slag kunt de internationale markt te betreden.

 

Kosten en doorlooptijd 

De waarde van een sib voucher is 2400 euro en dekt hiermeer volledig de kosten van een advies/coachingstraject.  

Na afloop van het traject levert u deze bij ons in en klaar is kees! U hoeft niets voor te financieren.

 

bottom of page