top of page

Maatregelen Prinsjesdag

Een deel van de maatregelen betreft een tijdelijke uitbreiding van bestaande instrumenten. Daarnaast neemt het kabinet een aantal maatregelen die gericht zijn op verbreding van het financieringsaanbod voor met name het MKB. Dit om te stimuleren dat voor in de kern gezonde ondernemingen, nu en in de toekomst voldoende financiering beschikbaar is. De aandacht gaat daarbij vooral uit naar innovatieve starters en innovatieve ondernemingen die zich in een vroege fase van productontwikkeling bevinden.

Het budget is als volgt verdeeld: 
• Qredits: € 30 miljoen; 
• BMKB-verruiming: € 5 miljoen; 
• Financiële en organisatorische ondersteuning alternatieve financieringsvormen en vergroten financieringskennis MKB: € 5 miljoen;
• Bijdrage aan de opstart van een Nederlandse Investeringsinstelling (NII): € 10 miljoen;
• Vroege fase financiering en investeringsfaciliteit business angels (informal investor): € 75 miljoen.

Qredits
Door de extra bijdrage, naast de overheidsbijdrage stellen ook de verzekeraars een bedrag van € 30 miljoen beschikbaar, kan het kredietplafond voor stichting Qredits worden verhoogd tot € 150.000. Hiermee kunnen zo’n 3.000 kleine bedrijven financiering krijgen.

Borgstelling MKB-kredieten (BMKB)
De regeling Borgstelling MKB-kredieten (BMKB) wordt op korte termijn tot uiterlijk 31december 2014 verruimd door het  borgstellingspercentage te verhogen van 45% naar 67,5% met een maximum borgstellingskrediet van € 200.000. Ook wordt het maximum bedrag waarvoor de overheid borg staat verhoogd van € 1 miljoen naar € 1,5 miljoen. De pilot openstelling BMKB voor niet-banken wordt verlengd tot eind 2014. 

Garantie Ondernemingsfinanciering (GO) 
Het maximale garantiebedrag van de GO wordt op korte termijn tot uiterlijk 31 december 2014 verhoogd van € 25 miljoen naar € 75 miljoen, waardoor leningen van maximaal € 150 miljoen tot de helft gegarandeerd kunnen worden. In aanvulling op de pilot van de openstelling van de BMKB voor niet-bancaire financiers wordt de GO nu ook als pilot opengesteld voor niet-banken.

Innovatiekrediet
Om de innovatie te stimuleren wordt het Innovatiekrediet tot uiterlijk 31 december 2014 verruimd door het kredietpercentage voor kleine bedrijven te verhogen van 35% naar 50%.

 

terug<<<<

bottom of page